Cienījamie klienti,
informējam, ka, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 27.1 panta otro daļu, ar ISTA kartēm nav iespējami online maksājumi, kas pārsniedz EUR 50.00 vienā maksājumā.

Sākot ar 01.04.2023. visiem ĪSTĀS dāvanu kartes pasūtījumiem tiek piemērota jauna dāvanu kartes izsniegšanas maksa 3 EUR apmērā.

Spēkā no 01.04.2023

Komisijas maksa

Pakalpojuma cena

Kartes konta valūta Eiro
Kartes izsniegšanas maksa
iegādājoties Karti pie Izplatītāja saskaņā ar Izplatītāja tarifiem
iegādājoties Karti pie Emitenta 3.00
Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām Bez maksas
Kartes atjaunošanas maksa 7.00
Kartes aizvietošanas maksa 7.00
Maksa par pirkumiem ar Karti
EEZ* ietvaros Bez maksas
ārpus EEZ 1%, min.0.50
Maksa par paroles izsniegšanu drošiem pirkumiem internetā 1.00
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa
Par visu kartes Lietošanas periodu Emitenta birojā1 (par katru izrakstu)
2.00
Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu Latvijas teritorijā2, t.sk. PVN
ar parastu vēstuli 4.00
ar ierakstītu vēstuli 7.00
ar kurjeru vai pakomātu 5.00 + piegādes izmaksas
Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos 0.60
Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa3 3.00
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti)4 10.00
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu
Transact Pro Bez maksas
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē5 3.00
Kartes izgatavošanas pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem komersantiem) 3.00 par Karti
Maksa par nestandarta Nominālvērtības apstiprināšanu6 3.00 par Nominālvērtību
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 15.00
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu 15.00
Valūtas konvertācijas uzcenojums7
darījumiem ar Karti 3% no summas
maksājumiem no Kartes konta un Nominālvērtības iemaksai 5% no summas

* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 1. Karšu lietotāji – fiziskās personas, kas ir ES dalībvalstu rezidenti (izņemot individuālos komersantus), kuriem nav pieejas Interneta Birojam, vienu reizi mēnesī Emitenta birojā pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas.
 2. Emitents nosūta Dāvanu karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu sūtījumu piegādi tiek iekasēta vienota Komisijas maksa atkarībā no sūtījuma piegādes veida.
 3. Komisijas maksa tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes Nominālvērtības atlikums sasniedz EUR 0.00.
 4. Maksa netiek piemērota, ja Nominālvērtības atlikuma izmaksa tiek prasīta pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, taču 1 gada laikā pēc Lietošanas termiņa beigu dienas.
 5. Maksājums tiek veikts, konvertējot izmaksājamo atlikumu eiro, un tam tiek piemērots komisijas veids SHA (dalīti), t.i. starpniekbanku un saņēmējbankas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā saņēmējs. Komisijas maksa tiek piemērota katrai Kartei, kurai tiek pieprasīta Nominālvērtības atlikuma izmaksa.
 6. Maksa tiek piemērota par katru Karšu pasūtījumā ietverto Nominālvērtību, kas neatbilst Cenrāža sadaļā “Kartes lietošanas limiti” noteiktajiem ierobežojumiem, ja Emitents ir piekritis attiecīgas Nominālvērtības noteikšanai. Ja Emitents piekrīt pircēja izvēlētai nestandarta Nominālvērtībai, kas pārsniedz standarta maksimālo Nominālvērtību, uz pircēju attiecināmas visas Emitenta noteiktās klientu identifikācijas un izpētes prasības.
 7. Komisijas maksa tiek piemērota, ja Darījums vai Maksājums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas.

Spēkā no 01.03.2021

Komisijas maksa

Pakalpojuma cena

Kartes konta valūta Eiro
Kartes izdošanas maksa 2.50
Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām Bez maksas
Kartes atjaunošanas maksa 7.00
Kartes aizvietošanas maksa 7.00
Maksa par pirkumiem ar Karti EEZ* ietvaros Bez maksas
Maksa par pirkumiem ar karti ārpus EEZ (t.sk. internetā, ja tirgotājs atrodas ārpus EEZ) 1% no summas, min. 0.50
Maksa par paroles izsniegšanu drošiem pirkumiem internetā 1.00
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa par visu kartes Lietošanas periodu Emitenta birojā1 (par katru izrakstu) 2.00
Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu Latvijas teritorijā2, t.sk. PVN:
Ar parastu vēstuli 2.00
Ar ierakstītu vēstuli 5.00
Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos 0.60
Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa3 3.00
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti)4 10.00
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu:
Transact Pro Bez maksas
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē5 3.00
Kartes izgatavošanas pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem komersantiem) 3.00 par Karti
Maksa par nestandarta Nominālvērtības apstiprināšanu6 3.00 par Nominālvērtību
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 15.00
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu 15.00
Valūtas konvertācijas uzcenojums7:
Darījumiem ar Karti 3% no summas
Maksājumiem no Kartes konta un Nominālvērtības iemaksai 5% no summas

* Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis: Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija (līdz 31.12.2020.) un 27 ES dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Horvātija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 1. Karšu lietotāji – fiziskās personas, kas ir ES dalībvalstu rezidenti (izņemot individuālos komersantus), kuriem nav pieejas Interneta Birojam, vienu reizi mēnesī Emitenta birojā pēc iepriekšēja pieprasījuma var saņemt Kartes konta izrakstu bez maksas.
 2. Emitents nosūta Dāvanu karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu sūtījumu piegādi tiek iekasēta vienota Komisijas maksa atkarībā no sūtījuma piegādes veida.
 3. Komisijas maksa tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes Nominālvērtības atlikums sasniedz EUR/USD 0.00.
 4. Maksa netiek piemērota, ja Nominālvērtības atlikuma izmaksa tiek prasīta pēc Kartes Lietošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā 1 gadu pēc Lietošanas termiņa beigu dienas.
 5. Maksājums tiek veikts, konvertējot izmaksājamo atlikumu eiro, un tam tiek piemērots komisijas veids SHA (dalīti), t.i. starpniekbanku un saņēmējbankas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā saņēmējs. Komisijas maksa tiek piemērota katrai Kartei, kurai tiek pieprasīta Nominālvērtības atlikuma izmaksa.
 6. Maksa tiek piemērota par katru Karšu pasūtījumā ietverto Nominālvērtību, kas neatbilst Cenrāža sadaļā “Kartes lietošanas limiti” noteiktajiem ierobežojumiem, ja Emitents ir piekritis attiecīgas Nominālvērtības noteikšanai.
 7. Komisijas maksa tiek piemērota, ja Darījums vai Maksājums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas.

Kartes lietošanas limiti

Lietošanas limits

Limita lielums

Kartes konta valūta Eiro
Kartes minimālā Nominālvērtība 15.00
Kartes maksimālā Nominālvērtība 150.00
Iemaksu Kartes kontā maksimālais skaits
dienā 0
Skaidras naudas izņemšanas limits
dienā 0