Cienījamais Klient,
informējam, ka no š.g. 10. jūnija mūsu birojs atkal būs pieejams klātienē. Lai atkalsatikšanās būtu drošāka, lūdzam informēt mūs par ierašanos vismaz 1,5 - 2 stundas iepriekš, zvanot pa tālruni +371 67222555 vai rakstot uz e-pastu info@transactpro.lv. Arī jebkuru citu jautājumu vai neskaidrību gadījumā droši zvaniet vai rakstiet! Centīsimies rast abpusēji pieņemamu risinājumu!

Ar cieņu, Transact Pro

Transakcijas kartei

Komisijas maksa

Pakalpojuma cena

Kartes konta valūta Eiro
Kartes izdošanas maksa 2.00
Kartes apkalpošanas maksa līdz Lietošanas termiņa beigām Bez maksas
Kartes atjaunošanas maksa 5.00
Kartes aizvietošanas maksa 5.00
Maksa par pirkumiem ar Karti Bez maksas
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa par visu kartes Lietošanas periodu Emitenta birojā (par katru izrakstu) 2.00
Maksa par iepazīšanos ar Kartes Nominālvērtības atlikumu bankomātos 0.60
Kartes, kurai ir beidzies Lietošanas termiņš, uzturēšanas maksa 1 1.00
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma izmaksu (slēdzot Karti) 2 1% no summas, min. 5.00
Maksa par Kartes Nominālvērtības atlikuma pārskaitīšanu uz Lietotāja norādīto kontu:
Transact Pro Bez maksas
Latvijas kredītiestādē vai maksājumu iestādē 3 3.00
Pasūtījuma atcelšana vai maiņa (juridiskām personām un individuālajiem komersantiem) 3.00 par Karti
Custom maksa apstiprināšanu nominālvērtības 4 3.00 Nominālvērtība
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 15.00
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu 15.00
Valūtas konvertācijas uzcenojums 5
Darījumiem ar Karti 3% no summas
Maksājumiem no Kartes konta un Nominālvērtības iemaksai 5% no summas

Kartes lietošanas limiti

Lietošanas limits

Limita lielums

Kartes konta valūta Eiro
Kartes minimālā Nominālvērtība 15.00
Kartes maksimālā Nominālvērtība 150.00
  1. Komisijas maksa tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes Nominālvērtības atlikums sasniedz EUR 0.00.
  2. Maksa netiek piemērota, ja Nominālvērtības atlikuma izmaksa tiek prasīta pēc kartes lietošanas termiņa beigām, bet ne vēlāk, ka 1 gadu pēc lietošanas termiņa beigu dienas.
  3. Maksājumam tiek piemērots komisijas veids SHA (dalīti), t.i. starpniekbanku un saņēmējbankas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā saņēmējs.
  4. Maksa tiek piemērota par katru Karšu pasūtījumā ietverto Nominālvērtību, kas neatbilst Cenrāža sadaļā “Kartes lietošanas limiti” noteiktajiem ierobežojumiem, ja Emitents ir piekritis attiecīgas nominālvērtības noteikšanai.
  5. Komisijas maksa tiek piemērota, ja Darījums vai Maksājums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas.